ISO 9001

ISO en ISO 9001

De International Standardization Organization (ISO) in Geneve verzorgt standards en normen zie > ISO.org. De ISO 9001  ISO 14001 en ISO 27001 zijn managementsystemen normen. ISO-management is het voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van deze normen in het besturen van de organisatie. Met ISO-management volgt u internationaal erkende "Best Management Practices".

ISO 9001 

De ISO 9001:2015 is de actuele kwaliteitsmanagementsysteem norm. De ISO 9001:2000 en de ISO 9001:2008 zijn vervallen.  

Kwaliteit

Kwaliteitsmanagement, volgens de ISO 9001 norm versie 2015, zorgt in uw organisatie voor klanttevredenheid en kwaliteitsborging. 

Certificering ISO 9001

Een certificatie -instelling (CI) levert u, na een certificatie audit in twee fasen, het ISO 9001 certificaat wanneer uw organisatie aan alle eisen van de ISO 9001 kwaliteitsnorm voldoet.

ISOMANAGEMENT en ISO 9001

ISOMANAGEMENT verzorgt via een uitgekiend ISO 9001-stappenplan de invoering van uw ISO 9001:2015  kwaliteitsmanagementsysteem. Wij zijn ook aanwezig bij de certificatie audits van het ISO 9001-kwaliteitszorgsysteem. Naast ISO 9001 verzorgen wij ook ISO-14001 en ISO-27001-managementsystemen.

Kosten ISO 9001

Voor de kosten van invoering van een ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem volgens de nieuwe norm ISO-9001:2015 of voor het overzetten van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015, gaat u naar >> Kosten ISO 9001 certificering invoeren.