ISO 9001

ISO en ISO 9001

De International Standardization Organization (ISO) in Geneve verzorgt standards en normen voor managementsystemen. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. 

ISO 9001

De ISO 9001:2015 vervangt de ISO 9001:2008 sinds sept. 2015. De ISO 9001:2008 is vervallen. De ISO 9001:2015 is meer dan de ISO 9001:2008 gericht op organisatiekwaliteit. 
De ISO 9001:2008 herzien naar ISO 9001:2015 en het ISO 9001 certificaat opwaarderen
heeft consequenties. De ISO 9001:2015 eist kwaliteitsbeleid, kwaliteit van producten, kwaliteit van diensten en vooral kwaliteit van de organisatie.

ISO 9001 kwaliteit en klanttevredenheid

Kwaliteitsmanagement, volgens de ISO 9001 norm versie 2015, zorgt in uw organisatie voor klanttevredenheid en kwaliteitsborging. 

ISO Certificering certificatie (CI)

Een certificatie-instelling (CI) levert u, na een certificatie audit in twee fasen, het ISO 9001 certificaat wanneer uw organisatie aan alle eisen van de ISO 9001 kwaliteitsnorm voldoet.

Interne externe audits

ISOMANAGEMENT verzorgt via een uitgekiend ISO 9001-stappenplan de invoering van uw ISO 9001:2015  kwaliteitsmanagementsysteem. Wij verzorgen interne audits en zijn ook aanwezig bij de certificatie audits van het ISO 9001-kwaliteitszorgsysteem. Naast ISO 9001 verzorgen wij ook ISO-14001 en ISO-27001-managementsystemen.

ISO 9001 kosten

Voor de kosten van invoering van een ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem volgens de nieuwe norm ISO-9001:2015 of voor het overzetten van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015, gaat u naar >> Kosten ISO 9001 certificering invoeren.