ISO 9001

ISO 9001 kwaliteitssystemen

De ISO 9001:2015 norm vervangt de ISO 9001:2008 sinds sept. 2015. De standaard ISO 9001:2008 is vervallen. De ISO 9001 eisen en regels zijn, meer dan de ISO 9001:2008 gericht op kwaliteit van de organisatie.
De ISO 9001:2008 herzien naar ISO 9001:2015 en het ISO 9001 certificaat opwaarderen
heeft consequenties. De ISO 9001:2015 norm eist kwaliteitsbeleid, kwaliteit van producten, kwaliteit van diensten en vooral kwaliteit van de organisatie.  
Kwaliteitsmanagement, en een managementsysteem volgens de ISO 9001 standaard, zorgt in uw organisatie voor structuur in de organisatie, klanttevredenheid en kwaliteitsborging. 

ISO 9001 norm en standaard

De International Standardization Organization (ISO) in Geneve verzorgt standards en normen voor managementsystemen. De ISO 9001 is de internationale norm uit de ISO 9000-serie met eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen. 

ISO 9001 audits

ISOMANAGEMENT verzorgt via een uitgekiend ISO 9001-stappenplan de invoering van uw ISO 9001:2015  kwaliteitsmanagementsysteem. Wij verzorgen interne audits en zijn ook aanwezig bij de certificatie audits van het ISO 9001-kwaliteitszorgsysteem. Naast ISO 9001 verzorgen wij ook ISO-14001, ISO 45001 en ISO-27001-managementsystemen.

Certificering en certificatie

Een certificatie-instelling (CI) levert u, na een certificatie audit in twee fasen, het ISO 9001 certificaat wanneer uw organisatie aan alle eisen van de ISO 9001 kwaliteitsnorm voldoet.

ISO 9001 kosten

Voor de kosten van invoering van een ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem volgens de nieuwe norm ISO-9001:2015 of voor het overzetten van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015, gaat u naar >> Kosten ISO 9001 certificering invoeren.