Kosten ISO 9001 certificering

Kosten ISO 9001 certificering

Kosten ISO 9001 certificering

De financiële kosten en voordelen van ISO 9001 certificering
De ISO 9001 certificering kosten (advieskosten) zijn afhankelijk van de grootte van de organisatie. De invoeringskosten van het kwaliteitssysteem certificaat volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm, zijn afhankelijk van het aantal processen en procedures.
Deze uitgaven voor het ISO 9001:2015 certificeringstraject beginnen bij circa € 1.700,00 euro. 
De voordelen van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem zijn meer winst en kostenbesparing door meer structuur in de organisatie. Het NEN-EN ISO 9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagement-systeem zorgt ook voor tevreden klanten.

ISO 9001 kwaliteitssysteem opbouw
Onze ISO 9001 kwaliteitssysteem adviseurs en consultants zetten het gehele ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem volgens de NEN-EN ISO 9001:2015 norm voor u op  en helpen u bij het implementeren van de ISO 9001 regels, richtlijnen en certificeringeisen.
Zij stellen het ISO 9001:2015 kwaliteitshandboek op volgens de actuele NEN-EN ISO-9001:2015 norm en leggen de processen, procedures en documenten vast volgens de actuele norm-eisen. (De ISO 9001:2000 en de ISO 9001:2008 kwaliteitsmanagement normen zijn niet meer certificeerbaar)
Het op deze wijze invoeren van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem levert u een zeer praktisch werkbaar kwaliteitsmanagementsysteem op tegen lage kosten en met flexibele procedures.

Naast het opzetten van het ISO 9001 kwaliteitssysteem omvat onze offerte, voor de invoering van de NEN-EN ISO 9001:2015 certificering norm, ook nog de interne ISO 9001 audit.
Wij voeren deze interne audit uit na de implementatie van het ISO 9001 kwaliteitssysteem, en vóór de ISO 9001 certificatie audit door een gekwalificeerde ISO 9001 certificeerder (kwalificatie van een certificatie-instelling heet ook wel "accreditatie").

Certificering
Certificering, hercertificering en een certificaat verlening voor de NEN-EN ISO 9001:2015 norm wordt uitgevoerd door geaccrediteerde (gecertificeerde) certificatie-instellingen. 
De certificatie-auditor van een certificatie-instelling voert de certificatie-audit uit in twee fasen.
De eerste fase van de audit (het certificeringsonderzoek) is de toetsing van de documenten en verplichte registraties. De tweede fase van de audit is het onderzoek naar de implementatie van de regels van de NEN-EN ISO 9001:2015 norm in het kwaliteitssysteem van de organisatie.
Het ISO certificeringstraject eindigt met het certificatiebesluit door de certificeringscommissie van de voor NEN-EN ISO 9001:2015 norm geaccrediteerde ISO certificeerder. Deze certificeringscommissie accepteert meestal een positief rapport van de certificatie-auditor en verleent uw organisatie dan het ISO certificaat.
Na de ISO certificatie vindt ieder jaar een hercertificatie plaats door de certificerende instelling. 
De accreditatie van de certificeringsinstellingen voor de specifieke ISO normen, BRL's en andere richtlijnen worden gepubliceerd door de Raad van Accreditatie. Zie voor accreditaties van ISO certificerende instellingen >> www.rva.nl/geaccrediteerde-organisaties/alle-geaccrediteerden.
Bekende ISO certificatie-instellingen zijn DNV, Dekra, Lloyd's, Bureau Veritas, KIWA en de TüV.
Let op of een accreditatie ook geldig is voor de ISO 9001:2015 versie.

ISO 9001:2008 kwaliteitssysteem naar NEN-ISO/IEC-9001:2015
De ISO 9000-serie van kwaliteitsnormen krijgt regelmatig een nieuwe update. De ISO 9001: 2008 is sinds 2015 vervangen door de ISO 9001:2015. Wilt u het bestaande ISO 9001:2008 kwaliteitsmanagement-systeem upgraden naar een ISO 9001:2015 managementsysteem, dan zetten wij dit kwaliteitssyteem binnen enkele dagen en tegen lage kosten over naar de nieuwste ISO 9001-normversie.

ISO 9001 norm: verbetering
Als organisatie-adviseurs kunnen wij ook adviseren over eventuele aanpassingen in de organisatie om de ISO 9001 normeisen praktisch in te vullen. De Kwaliteitscentrum adviseur verzorgt, samen met u, de in het ISO 9001 certificeringstraject verplichte kwaliteitsmanagement review of directiebeoordeling. Daarmee kunt u verbeteringen en kosten besparingen analyseren.

Kosten en opbrengsten ISO 9001 certificaat

De kosten van ISO 9001 certificering invoering bedragen slechts een klein gedeelte van de opbrengsten.
Een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem, ingevoerd door het Kwaliteitscentrum volgens de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm zorgt er na de certificering voor dat uw ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem een handige tool wordt om te werken aan stabiliteit, groei en winst-verbetering van uw organisatie. 
De ISO 9001 certificering norm is met het Kwaliteitscentrum geen papieren tijger, maar gewoon een handig en effectief kwaliteitshulpmiddel voor het management om te werken aan uw bedrijf.
ISO 9001 kwaliteitsmanagement wordt: werken aan uw organisatie.
 

ISO 9001 certificering kosten

Kosten voordelen ISO 9001 certificering

Invoeringskosten NEN-EN ISO 9001:2015

De ISO 9001 certificering invoeringskosten bestaan uit kosten in geld en kosten in tijd.

De voordelen en winsten van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem zijn een betere organisatiestructuur, hogere klanttevredenheid en meer grip op, en continue verbetering van, uw organisatie. 
De kosten voor ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering beginnen met de invoeringskosten. Deze ISO 9001 invoeringskosten betreffen het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001:2015 norm. Deze ISO 9001 certificering invoeringskosten beginnen bij € 1700,= euro.
De uitgaven voor de ISO 9001 certificering zorgen ook voor lagere onverwachte uitgaven/kosten, een meer efficiënte organisatie en hogere financiële resultaten. Voor prijsindicatie zie >> Prijsindicatie kosten ISO 9001 invoeren.

Certificatiekosten ISO 9001 certificering in tijdsbesteding

Bij het totale financiële kostenplaatje horen ook de uitgaven, in tijd en geld, voor de ISO certificatie en de certificaatkosten. 
Deze ISO certificatiekosten zijn de kosten die u moet uitgeven voor het certificeringsonderzoek. Deze ISO 9001 certificatie-audit duurt meestal 2 dagen. Fase 1, het documentatieonderzoek kost 1 dag en de 2e fase, het implementatieonderzoek, kost ook nog een dag.
Het budget voor de kosten voor de ISO 9001 managementsysteem certificatie-audits (de certificatie, de her-certificatie en de certificaatkosten) volgens de ISO 9001:2015 norm voor kwaliteitsmanagement bedragen
circa € 1.400,00 euro per jaar. Certificering volgens de ISO 9001:2008 is niet meer mogelijk.
De offerte van een certificeerder voor deze kosten houdt altijd een contract in voor 3 jaar.
(Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten)


Offerte advieskosten ISO 9001 certificering en informatie

Wij informeren u graag verder over de advieskosten van ISO 9001 certificering, de waarde van het certificaat en alle verdere kosten en activiteiten. 
Meer informatie en/of een offerte met prijsopgave voor de kosten van ISO 9001 certificering  invoeren vraagt u hieronder aan: